Canser yr ysgyfaint yw un o'r canserau mwyaf cyffredin yng Nghymru. Mae oddeutu 2,400 o achosion newydd yng Nghymru bob blwyddyn. Mae'n lladd mwy o ddynion a merched nag unrhyw fath arall o ganser.

Mae canfod canser yr ysgyfaint yn gynnar yn gwella'r siawns o driniaeth lwyddiannus. Gall canser yr ysgyfaint effeithio ar bobl o bob oedran ond mae'n dechrau dod yn fwy cyffredin ar ôl 50 oed. Er ei fod yn fwy cyffredin ymhlith pobl sy'n ysmygu, nid yw oddeutu un o bob wyth o bobl sydd â chanser yr ysgyfaint wedi ysmygu erioed.

Felly os oes gennych chi beswch ers tair wythnos a mwy, mae'n werth cysylltu â'ch meddyg er mwyn bod yn ddiogel.

Yr Ymgyrch

Am yr ymgyrch, gwyliwch hysbyseb canser yr ysgyfaint a lawrlwythwch y daflen canser yr ysgyfaint.

Astudiaethau Achos

Clywch gan y bobl cafodd diagnosis digon cynnar.

Cymerwch Ran

Cymerwch ran, lawrlwythwch y poster, annog pobl i weld eu meddyg.

Leihau Eich Risg

Gallwch leihau'r risg drwy newid eich ffordd o fyw.