Jane Holmes - Ysbrydoliaeth i bawb

Mae Jane Holmes (45) o Lanbedr Pont Steffan yn fenyw eithriadol, ac yn ysbrydoliaeth i lawer. Er gwaethaf cael tynnu rhan o'i hysgyfaint oherwydd canser yr ysgyfaint yn 2015, mae hi wedi rhedeg marathon a chasglu miloedd o bunnoedd i elusennau, gan brofi ei bod hi'n bosib byw bywyd i'r eithaf gyda chanser yr ysgyfaint.

"Cefais wybod fod gennyf ganser yr ysgyfaint ym mis Mehefin 2014. Roeddwn i'n byw bywyd iach, yn rhedeg yn gyson, yn bwyta'n dda a doeddwn i ddim yn ysmygu. Y symptom cyntaf i mi ei ddatblygu oedd poen llym yn fy nhrwyn - yn debyg i anadlu aer oer i mewn. Penderfynais fynd i weld y meddyg lleol ac fe gefais fy nghyfeirio at yr ysbyty i gael pelydr-X wedi'u gwneud o'r frest. Fel y gallwch chi ddychmygu, canser yr ysgyfaint oedd y peth olaf ar fy meddwl, a daeth y diagnosis a'r prognosis yn sioc hollol i mi, yn ogystal ag i'r teulu a ffrindiau.

"Fe gefais lawdriniaeth, oedd yn broses bur ofnus ond rwy'n falch fy mod wedi cael gwneud, ac mae pob sgan wedi bod yn glir ers hynny!

"A dweud y gwir, dair wythnos ar ôl y llawdriniaeth, roeddwn i'n rhedeg eto. Fe wnes i gwblhau ras 5k Elusen Canser Tenovus Llanbed bum wythnos ar ôl y llawdriniaeth, ac yna fe wnes i redeg marathon Eryri gyda fy ngŵr brin bedwar mis ar ôl y llawdriniaeth. Rwy'n dal i redeg ac rwy'n bwriadu rhedeg marathon Eryri eleni eto! Rwyf wedi codi bron i £17,000 ar gyfer elusen (Sefydliad Canser yr Ysgyfaint Roy Castle). Roedd hyn yn bosib oherwydd cefnogaeth eithriadol gan deulu, ffrindiau, busnesau lleol a'r gymuned leol.

"Wrth i ddatblygiadau ddigwydd yn gyson o ran triniaeth a gofal, dyw cael gwybod fod gennych ganser yr ysgyfaint ddim yn gorfod bod yn ddiwedd y byd. Gall darganfod canser yr ysgyfaint yn gynnar wella eich cyfle o gael triniaeth lwyddiannus, felly os oes peswch wedi bod arnoch chi am dair wythnos neu ragor, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i weld eich meddyg teulu."

Darllenwch astudiaethau achos eraill

Helpwch ni i wella'r dudalen hon